Følg os på Facebook

Monobuggy

VIGTIG - Kørsel med Monobuggy på banen

Der er ikke forbud mod at bruge denne på banen, men hvis det har regnet og banen er blød vil der være forbud.
Derfor kontakt baneejer inden for at høre om det er ok at bruge den på runden.


Ansvarsforsikring

Der har været lidt tvivl om ansvarsforsikring på monobuggy. For at der fremover ikke skal være tvivl, skal du ALTID medbringe dokumentation når du har den med, på at den er ansvarsforsikret.

Dette kan ske på 2 måder:

  1. Du har fået et skriftlig svar i form af brev fra dit forsikringsselskab på at den er dækket via din private ansvars/indbo forsikring.
  2. Eller hvis den ikke er dækket, skal du lave en separat ansvarsforsikring.

På hjemmesiden for monobuggy vises en separat police fra Alm. Brand, denne koster ca. 950 kr. pr. år.

Når man henvender sig til sit forsikringsselskab vil de nok se en teknisk specifikation. Denne kan du finde på monobuggy.dk, eller du er velkommen til at sende mig en mail, så skal jeg sende den til dig.

Når du deltager i en turnering, uanset hvilken, skal du ved tilmelding/betaling fremvise gyldig dokumentation til dem som afholder matchen – ellers stopper brugen af monobuggy her.

På øvrige runder skal du på forlangende også kunne fremvise gyldig dokumentation.


Vi vil for øvrigt råde dig til også når du er andre steder at have dokumentation med, så er der ingen tvivl.

Medlemmer af Markusminde Golf Club er omfattet af en kollektiv ansvarsforsikring, men her er ovennævnte undtaget, derfor skal man selv sørge for at der er dækning.


På vegne af bestyrelsen

Kenn Larsen
Mail:Sponsorer