Følg os på Facebook

Lokale turneringsregler

Generelle turneringsbestemmelser


Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet.

Afstandsmålere
Afstandsmålere der alene kan måle afstand er tilladt at bruge under turnering.

Overtrædelse af ovenstående kan – efter indberetning – medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige turneringer (både individuel- og holdturneringer).
Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende match for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7.

Rækkeinddeling
A-rk. Hcp. +x,0 – 12,0
B-rk. Hcp. 12,1 – 24,0
C-rk. Hcp. 24,1 – 36,0
D-rk. Hcp. 36,1 – 54,0

Rækkeinddelingen kan rettes til/ændres efter den aktuelle turneringsledelses beslutning, eventuelt i forhold til antal tilmeldte i de enkelte turneringer.
Juniorer deltager i samme rækkeinddeling.

Turneringer
Turneringer afvikles efter DGU's golfregler samt klubbens gældende lokale regler.
Overtrædelse af lokale regler medfører tabt hul i hulspil og 2 strafslag i slagspil.

Turneringsfee
Turneringsfee er kr. 50,- hvis andet ikke fremgår af den enkelte turnerings propositioner.

Mødetidspunkt
Scorekort skal afhentes senest 30 minutter før turneringens starttidspunkt, er scorekortet ikke afhentet inden ovenstående tid, bortfalder retten til deltagelse i matchen.
Spilleren skal være klar på start-teestedet senest 8 minutter før starttidspunkt.
Hvis en spiller kommer for sent i forhold til starttidspunktet, men er parat til at starte inden 5 minutter efter dette tidspunkt, bliver han ikke diskvalificeret hvis ”holdets” sidste spiller endnu ikke har slået sit 2. slag.
Straffen for at komme for sent er tabt hul i hulspil og 2 strafslag i slagspil.

Antal deltagere
Prøvemedlemmer kan ikke deltage i turneringerne.
Ved fællesstart / gunstart max. 100 deltagere. Ved løbende start max. 120 deltagere.

Tilmelding
Tilmelding kan kun ske på GolfBox online, der kan ringes til matchledelsen hvis online tilmelding ikke er mulig, anden tilmelding er ikke gyldig.
Tilmelding slutter kl. 1800, sidste onsdag før turneringsdagen. Herefter er tilmelding ikke mulig.

Startliste
Startliste vil hurtigst muligt komme på GolfBox efter sluttilmelding.

Afbud
Ved afbud efter sluttilmelding og indtil 1 time før turneringens afvikling udløser fuld betaling af turneringsfee.
Udeblivelse uden afbud udløser fuld betaling af turneringsfee og 2 turneringsdages karantæne.

Teested
Hvis intet andet er anført spilles der fra gul og rød tee.

Afbrydelse af spil
Afbrydelse af spil i en turnering uden lovlig grund medfører 2 turneringsdages karantæne. Sygdom betragtes som lovlig forfald, men det er den aktuelle turneringsledelse der træffer den endelige beslutning.

Caddie
Forældre der ønsker at gå caddie for egne børn under 19 år, skal være accepteret af turneringsledelsen.

Scorekort
Afleveres i udfyldt og underskrevet stand umiddelbart efter turneringsafslutningen.

Præmier
Minimum 4 spillere for at udløse 1 præmie.
Minimum 8 spillere for at udløse 2 præmier.
Minimum 12 spillere for at udløse 3 præmier.

Spillere der har vundet en præmie skal være personligt tilstede ved præmieuddelingen med mindre andet er aftalt med den aktuelle turneringsledelse.
Er den pågældende ikke tilstede tilgår præmien den næste berettigede spiller.
Juniorer kan ikke vinde præmier indeholdende alkohol.

Afgørelse ved lige resultat
Afgøres i henhold til matchens proportioner

Klubmesterskab
Deltagere i klubmesterskabet skal have været medlem af klubben i minimum 3 måneder.

Hverdags- og Flexmedlemmer
Hverdags- og Flexmedlemmer kan deltage i klubbens turneringer, og skal ud over turneringsfee også betale greenfee. Kvittering for betalt greenfee skal forevises ved scorekortets udlevering.

Turneringsledelse
Turneringsledelsen har det fulde ansvar for turneringens afvikling.

Matchudvalget d. 13.10.2011


Sponsorer