Følg os på Facebook

Lokale turneringsregler

Generelle turneringsbestemmelser


Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være indstillet, så det ikke generer andre spillere under runden.

Afstandsmålere
Afstandsmålere der alene kan måle afstand er tilladt at bruge under turnering.

Rækkeinddeling
Rækkeinddelingen bestemmes i hver enkelt match efter antallet af tilmeldte og i øvrigt efter turneringsledelsens beslutning.
Juniorer deltager i samme rækkeinddeling.

Turneringer
Turneringer afvikles efter DGU's golfregler samt klubbens gældende lokale regler.
Overtrædelse af lokale regler medfører tabt hul i hulspil og 2 strafslag i slagspil.

Turneringsfee
Turneringsfee er kr. 60,- hvis andet ikke fremgår af den enkelte turnerings propositioner.

Antal deltagere
Prøvemedlemmer kan ikke deltage i turneringerne.
Ved fællesstart / gunstart max. 100 deltagere. Ved løbende start max. 120 deltagere.

Tilmelding
Tilmelding kan kun ske på GolfBox online, hvis det ikke er muligt at tilmelde online, kan turneringsledelsen kontaktes.
Tilmeldingsfrist fremgår af matchoplysningerne på hjemmesiden.

Startliste
Startliste vil hurtigst muligt komme på GolfBox efter sluttilmelding.

Afbud
Afbud bedes meddelt turneringsledelsen tidligst muligt.
Udeblivelse, uden afbud, udløser fuld betaling af turneringsfee.

Teested
Hvis intet andet er anført spilles der fra gul og rød tee.

Afbrydelse af spil
Afbrydelse af spil i en turnering uden lovlig grund medfører 2 turneringsdages karantæne. Sygdom betragtes som lovlig forfald, men det er den aktuelle turneringsledelse der træffer den endelige beslutning.

Caddie
Forældre der ønsker at gå caddie for egne børn under 19 år, skal være accepteret af turneringsledelsen.

Scorekort
Afleveres i udfyldt og underskrevet stand umiddelbart efter turneringsafslutningen.

Præmier
Antallet af præmier i hver enkelt række besluttes af matchledelsen efter antallet af deltagere og antallet af præmier.

Spillere der har vundet en præmie skal være personligt tilstede ved præmieuddelingen med mindre andet er aftalt med den aktuelle turneringsledelse.
Er den pågældende ikke tilstede tilgår præmien den næste berettigede spiller.
Juniorer kan ikke vinde præmier indeholdende alkohol.

Afgørelse ved lige resultat
Afgøres i henhold til matchens proportioner

Klubmesterskab
Deltagere i klubmesterskabet skal have været medlem af klubben i minimum 3 måneder.

Hverdags- og Flexmedlemmer
Hverdags- og Flexmedlemmer kan deltage i klubbens turneringer, og skal ud over turneringsfee også betale greenfee. Kvittering for betalt greenfee skal forevises ved scorekortets udlevering.

Turneringsledelse
Turneringsledelsen har det fulde ansvar for turneringens afvikling.

Matchudvalget den 02.01.2019


Sponsorer