Følg os på Facebook

Lokalregler

Alle oplysninger - herunder lokalregler, som anført på vores ”gamle” scorekort er suspenderede, indtil vi får nye med de korrekte oplysninger. De ”gamle” scorekort kan naturligvis fortsat bruges.

Bemærk, at samtlige markeringer for hazard – nu strafområde – uanset om de er gule eller røde, vil være at betragte som RØDE, også selv om dette ikke er ændret på banen endnu.
Banemarkeringer
Hvide pæle: Out of bounds
Røde pæle: Strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med grøn top: Område med spilleforbud
  • Alle røde og blå pæle og afstandsmarkeringer, samt kampesten der er anbragt ved grønne brønddæksler, er ikke flytbare forhindringer - lempelse efter regel 16.1.
  • Ved spil af hul 9 er hvide pæle påmalet sort – lempelse efter regel 16.1.
  • Alle veje og stier med kunstig overfladebelægning, herunder belægning med sten, ral og skaller giver lempelse efter regel 16.1.
    Alle andre stier og spor er en integreret del af banen.


Straf for overtrædelse af en lokalregel
Hulspil: tab af hul
Slagspil: 2 strafslag

Afstandsmåler
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur mv, er dette i strid med regel 4.3a, og spillerens bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Lokalregel E-5 - Drop bold på fairway ved bold mistet eller out of bounds
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet (”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder).

Det er en forudsætning, at der ikke er spillet en provisorisk bold.Sponsorer