Følg os på Facebook

Udvalgsoversigt

(F): Udvalgsformand
Matchudvalg
Jacob Kronborg (F) E:
M: 28 69 68 37
John Nielsen E:
M: 23 73 91 54
Preben Ørbæk E:
M: 22 57 58 20
Baneudvalg
Simon B. Leonhard E:
M: 40 28 24 51
Arbejdsgrupper
Skovgruppen
Simon B. Leonhard E:
M: 40 28 24 51
Tømrergruppen
Ungdomsudvalg
Ingen PT.
Regeludvalg / Regelundervisning
Regeludvalg
Ib Stidsen (F) E:
M: 29 93 65 94
Regelundervisning
Klubdommere
Ib Stidsen (F) E:
M: 29 93 65 94
Regelundervisere
Michael Mogensen
Kim Burlund
Handicapudvalg
Ib Stidsen E:
M: 29 93 65 94
Sponsorudvalg
Ingen PT.
Tirsdagsgolf
Turneringsleder
Michael Mogensen (F) E:
M: 22 70 74 41
Assisterende turneringsleder
Kurt Olesen E:
M: 52 30 75 74
Kasserer
Ib Stidsen E:
M: 29 93 65 94
Regionsgolf
Bjarne Birkmose (F) E:
M: 23 38 24 04
Begynderudvalg herunder 32+
Jørgen Egedal (F) E:
M: 26 99 08 76
Simon B. Leonhard E:
M: 40 28 24 51
Eliteudvalg
Ikke aktivt
Marketing & Info udvalg samt Hjemmeside
Henvendelse til Baneejer.
Hjemmeside
Webmaster
Redaktion
Knud Skytthe E:
Webmaster
Teknik og Udvikling
Son Thanh Tran E:


Sponsorer