Følg os på Facebook

Golfregler og Jura

DGU har alle golfregler m.v. samlet ét sted.

Golfregler

HANDICAPREGULERING - automatisk og manuelt

Handicapkomiteen består af Finn Hjortshøj og Ib Stidsen.

Der henvises til DGU´s regler, som Handicapkomiteen skal stå til ansvar overfor, hvorfor der henvises til flg. link:
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ega-handicapsystem/vejl/da/topic/handicap

For at opnå en regulering skal man have et EGA handicap, dvs. et handicap på 54 og derunder for både mænd og kvinder – se pkt. 3.11. Endvidere henvises til pkt. 3.14 vedr. generhvervelse af handicap.

Man reguleres herefter automatisk ved at indsende EDS scorekort, jfr. pkt. 3.8 – bemærk, at spillere i gruppe 3 – 5 ( handicap 11,5 – 36,0) kun kan reguleres 3 gange om ugen, heraf max een 9 hullers runde pr. dag.

Spillere i gruppe 6: handicap 37 – 72 kan spille EDS hver dag – dog max een 9 hullers runde pr. dag.

Spillere, der ønsker at spille EDS, skal bekendtgøre dette overfor deres markør og notere dette på scorekortet inden runden påbegyndes.

Endvidere reguleres man ved deltagelse i matcher.

Ved årsskiftet sker der en automatisk årsregulering - alt efter de indrapporterede scores.

Bemærk: der sker ingen automatisk regulering opad fra handicap 36.

Medlemmer, der af forskellige årsager ikke længere kan spille op til deres handicap, kan rette personlig henvendelse til Finn Hjortshøj eller Ib Stidsen med anmodning om en manuel regulering.

Man vil herefter ved gennemgang af de indrapporterede scores, fysiske handicap o.lign tage stilling i hver enkelt situation.

Med venlig hilsen
Handicapkomiteen


Sponsorer