Følg os på Facebook

Golfringen 2019

Golfringen er en fritspils-ordning mellem følgende klubber:Hvis du betaler dit almindelige kontingent via BS og er fuldtids medlem af Markusminde Golf Club*, kan du nu frit spille lige så mange runder du har lyst til på ovennævnte baner, når du har tilmeldt dig Golfringen.

Prisen er 800 kr. for hele kalenderåret 2019 uanset hvornår du tilmeldes. Du udmeldes automatisk ved kalenderårets udgang, og skal derfor hvert år positivt tilmelde dig for det kommende år.

Har du indbetalt og tilmeldt dig Golfringen, og det viser sig at du ikke opfylder betingelserne, udmeldes du straks af Golfringen uden refusion.

Vilkår
Ved fritspils-ordningen forstås, at et medlem af denne ordning i en klub, uden begrænsninger frit kan spille på de øvrige involverede golfklubbers golfbaner som greenfee spiller med de rettigheder og pligter en greenfee spiller har, det betyder at.

  • Du skal huske at bekræfte din tid inden du spiller
  • Du skal huske at slette tid, hvis du ikke skal bruge den
  • Du skal bære et synligt bagmærke** fra Golfringen med gældende årstal
  • Overholdes reglerne ikke kan du blive opkrævet normal greenfee


Alene fuldtidsbetalende medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen, hvilket også giver mulighed for at deltage i turneringer i de forskellige klubber på gunstige vilkår.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne
De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldtids medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe Golfringen. Greenfee for 2019 vil være 250 kr.

*Karenstid
Et fuldtidsmedlem (der har tilkøbt Golfringen) som skifter klub mellem samspilsklubberne kan ikke købe Golfringen de første 36 måneder, med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresse ændring til nærområdet for samspilsklubben. Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemsskab, er ikke omfattet af karenstidsperioden på 36 måneder.

**Bag og årstalsmærke
Første gang du tilmelder dig Golfringen skal du hente et bagmærke i klubben, sammen med et årstalsmærke, efterfølgende år er det alene årstalsmærke du skal hente.
Dette skal altid bæres synlig på din bag.

Hvis du mister dit bagmærke skal der betales for et nyt. Ligesom du skal aflevere dit bagmærke i klubben, hvis du ikke længere ønsker at være med i Golfringen.

Tilmelding og betaling

Hvis du ønsker at spille fra 1. januar 2019, skal din tilmelding og indbetaling være på klubbens konto senest 21. december 2018.
Modtages din indbetaling og tilmelding i perioden 22-12-2018 - 01-03-2019, vil du kunne spille fra 02-03-2019.
Modtages din indbetaling og tilmelding fra 02-03-2019 vil du kunne spille 14 dage efter.

For at kunne tilmelde sig Golfringen er det et krav, at du er/får tilmeldt dit kontingent til Markusminde Golf Club via BS, altså betalingsservice, samt at du er fuldtidsmedlem af Markusminde Golf Club.

Flexmedlemskaber kan ikke tilmelde sig Golfringen.


Sådan tilmelder du dig Golfringen

  1. Du skal hurtigst mulig indbetale 800 kr. til reg.nr. 7264 kontonr. 1183339 – husk at angive navn og medlemsnummer – Husk kun en indbetaling pr. person af hensyn til registrering.
  2. Udfyld nedenstående og tryk TILMELD GOLFRINGEN
  3. Du modtager herefter en mail med nærmere info.


Sponsorer