Følg os på Facebook

Kontingent og Forsikringer ved DGU

Vi har pt. (2018) en samlet udgift pr. år på ca. 94.000 kr. som går til følgende:

1. Medlemskontingent til DGU betales med et årligt beløb på 158 kr. (2018)

2. Kollektiv forsikringspakke præmien var i 2018 5,11 kr. årligt pr. medlem.

  • Lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring for forening
  • Idrætsrejseforsikring
  • Retshjælpsforsikring
  • Psykologisk krisehjælp

Du kan læse nærmere om disse forsikringer HER
Her kan du læse police og betingelser HER
3. Kollektiv Ansvarsforsikring

DGU har en aftale med Tryg Forsikring A/S om den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere, og præmien var i 2018 5,02 kr. pr. golfspiller.

Præmien beregnes ud fra medlemstal pr. 30. september og indeksreguleres hvert år. Klubberne vil blive opkrævet betaling som sædvanlig i december måned.

Forsikringen dækker:

  • Al golfspil på en golfbane og anlæg, hvor foreningen driver banen, eller ejeren af banen driver golfbanen i Danmark, Færøerne og Grønland
  • Det er en forudsætning, at foreningen eller ejeren har medlemskab af DGU
  • Golfspil omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen
  • Forsikringen dækker maksimalt 2 skader på samme skadelidte/samme objekt pr. forsikringsår

Tryg's kontaktperson er:
Morten Blume Haagemann

Tlf.nr. 40 83 71 07

Kontakt gerne sekretariatet , hvis der er spørgsmål.


Sponsorer