Følg os på Facebook

Ordensregler for spil på banen

Spil på banen er underkastet golf-etikettereglerne, og det forventes derfor, at vores gæster og medlemmer efterlever disse. Banen skal beskyttes ved at lægge græstørv på plads, reparere nedslagsmærker på greens samt rive efter mærker og fodspor i bunkers. Det forventes ligeledes, at alle er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse og gene for hurtigere spillende, herunder at gentagende prøvesving bør undgås.

Gyldigt bagmærke/greenfeekort skal bæres synligt ved spil på banen. Banens huller skal spilles i den rigtige rækkefølge.
Spil på banen finder sted fra 1. tee. Ved kødannelse afgøres spillerækkefølgen af placeringen i boldrenden. Bold i boldrenden skal placeres af spilleren selv. Såfremt spilleren ikke er tilstede ved tur, skal bolden lægges på jorden.

En bold der er placeret i boldrenden må ikke flyttes. Start fra 10. tee medfører tab af alle rettigheder på banen og må kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen og aldrig når der er spillere på hul 9. Spillere, der starter på 10. tee, skal således altid vige for hold, der indhenter dem fra start fra 1. tee.

Såfremt spillerne afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. hul som nystart fra 10. tee. Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Der må max spilles i fire-bolde.

Enlige spillere har i weekends og på helligdage ingen rettigheder på banen. Det henstilles til at man går ud i tre- eller fire- bolde i weekends og på helligdage. Hvis en bold ikke holder sin plads på banen, men kommer et hul efter spillerne foran, skal den omgående vinke den efterfølgende bold (uanset antallet af spillere) igennem.

Hold, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en bold, der ikke spiller en fuld runde eller en afbrudt runde. Spillere, der søger efter en bold, skal vinke spillere bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De må ikke søge i 5 minutter, før de vinker igennem. De må ikke fortsætte spillet, før de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.

Gå i rask tempo på banen og gå direkte hen til din bold og vær klar til at slå, når det bliver din tur.
Riv i bunkers og læg hele riven tilbage i sandet i spilleretningen. Smid ikke cigaretskod, frugtaffald, papir m.m. på banen eller ud i beplantningen/skoven.

Det er ikke tilladt at medbringe vogne på selve teestederne eller trække over greens og forgreens. Greenkeepere har fortrinsret på banen. Hvis dette ikke overholdes bliver man bortvist (evt. karantæne). Bolde slået out of bounds må ikke hentes på fremmed mands jord.

Hunde må ikke medbringes på banen. Overtrædelse af ordens- og etiketteregler skal af ethvert medlem påtales på stedet. Overtrædelse kan i givet fald medføre bortvisning og/eller karantæne.

Bestyrelsen, den 08. marts 2007


Sponsorer