Følg os på Facebook

Banemarkeringer

Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
  • Alle gule, røde og blå pæle og afstandsmarkeringer, samt kampesten der er anbragt ved grønne brønddæksler, er ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.
  • Ved spil af hul 2 er hul 9 out of bounds, hvilket er markeret med hvide pæle. Ved spil af andre huller, er disse hvide pæle ikke flytbare forhindringer med lempelse efter regel 24-2b.
  • Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
  • Træflis er løse naturgenstande.
  • Alle veje og stier med kunstig overfladebelægning, herunder belægning med sten, ral og skaller giver lempelse efter regel 24-2b.
    Alle andre stier og spor er en integreret del af banen.


Straf for overtrædelse af en Lokal Regel
Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 straffeslag


Afstandsmåler
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.


Sponsorer