Følg os på Facebook

MGC ADM medlemsbetingelser

GENERELT
Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber hos MGC ADM ApS, Nordrevej 43, 8471 Sabro, CVR-nr. 41454431

Aftaler om medlemskab indgås mellem en privatperson og MCG ADM.

VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB
Ved oprettelse af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, telefonnummer. Ved første fakturering, bedes Medlemmet tilmelde sig Betalingsservice. Ved manglende tilmelding til Betalingsservice pålægger Betalingsservice et administrationsgebyr på 200 kr. MGC ADM opbevarer Medlemmets oplysninger i Golfbox.

Ved indmelding får medlemmet et bagmærke og DGU-kort. Ved mistet DGU-kort pålægges et
erstatningskrav på 100 kr. Der kan købes en chip for 50 kr. til gratis bolde på Driving Range.

MEDLEMSKABSTYPER
Oversigt over MGC ADM’s medlemsskabstyper og kontingentpriser findes på hjemmesiden. Et Medlemskab giver Medlemmet adgang til frit spil på banen, DGU-medlemskab samt brug af P&P-bane, Driving Range, Puttinggreen og frie bolde.

MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPER
Hvis Medlemmet ønsker at ændre medlemskabstype fra flexmedlemskab til fuldtidsmedlemskab kan det ændres med det samme. Hvis Medlemmet ønsker af ændre medlemskab fra fuldtidsmedlemskab til flexmedlemskab skal det ske med 3 måneders varsel til den 01.01 eller den 01.07.

OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 3 måneders varsel til den 01.01 eller den 01.07. Ved opsigelse af medlemskab skal navn, medlemsnummer, e-mail, telefonnummer samt dato oplyses.

En opsigelse skal ske gennem udfyldelse af formular på hjemmesiden.


Sponsorer