Følg os på Facebook

Baneejer

Denne side er stillet til rådighed af klubben – al henvendelse vedrørende denne side skal rettes til baneejer.

Klubben har ingen indflydelse på indhold af denne side.

Det skal dog nævnes at betingelsen for at fortsætte i selskabsform kræver accept fra medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling.

MGC ADM Aps CVRNR.41 45 44 31

Information til medlemmer af Markusminde Golf Club fra Baneejer

Som nævnt i tidligere fælles information med bestyrelsen er her lidt mere info om ny klub i selskabsform.

Det betyder at du aktivt skal tilmelde dig den nye klub, da dit nuværende medlemskab i givet fald vil ophøre pr.31.12.2020, selvfølgelig under forudsætning af at det vedtages i henhold til klubbens nuværende vedtægter.

Indmeldelse vil være mulig på 3 måder:
1. Udlevering af indmeldelsesblanket direkte ved henvendelse til sekretariat
2. Udskrive og aflevere denne blanket.
3. Udfylde indmeldelsesblanket her på hjemmesiden

Uanset hvilken variant du vælger, skal blanket underskrives fysisk og afleveres/scannes til baneejer.

Følgende persondatapolitik for MGC ADM Aps er gældende

Spørgsmål / svar:
  • Fremtidigt kontingent vil fremgå af tilmeldingsblanket.
  • Nuværende greenfee og gæstebilletter er også gældende i den nye klub.
  • Ved indmeldelse i ny klub vil du få et nyt DGU nummer gældende fra 01.01.2021 og kunne få overført din scorehistorik fra golfbox, da den skal bruges til det nye handicapsystem som træder i kraft pr.01.01.2021.
  • Det vil i dagligdagen ikke påvirke det enkelte medlem, det vil dog ikke være den nuværende bestyrelse man går til, men fremover baneejer.
  • Har du spørgsmål i øvrigt til ny klub er du velkommen til at kontakte baneejer.


Med venlig hilsen
Baneejer Jørgen Thomsen
Telefon: 40949444
E-mail:


Sponsorer